de Trochsetters
Achtergrond banner

Welkom

Afbeelding bij welkom
Welkom op de website van de volkstuinvereniging de Trochsetters in Franeker. De Trochsetters werd opgericht in november 1985. Belangrijkste doelstelling was: “ het bevorderen van het volkstuinwezen als middel tot actieve en gezinsrekreatie” (art. 2 lid c uit de statuten). Hoewel het woord “gezin” in de praktijk tegenwoordig niet meer zo speelt heeft de vereniging als belangrijkste doel dat de leden op een natuurvriendelijke wijze bezig zijn om groenten en andere gewassen te telen. Daarnaast is het gezamenlijk werken in de openlucht goed voor de gezondheid en een onderlinge sociale band.
De laatste jaren is mede door instroom van jongere en vrouwelijke leden de variatie in geteelde groenten, kruiden en bloemen gevarieerder geworden. Dat is een interessant gegeven om andere gewassen uit te proberen. De naam van de vereniging geeft al aan dat voor het werk op de volkstuin het nodige doorzetten verwacht wordt. Niet alles lukt, ook het weer kan tegenzitten, maar het is altijd weer verassend wat je door het werken met je handen uit de grond haalt. De vereniging probeert daarnaast door excursies, jaarlijkse barbecue en de algemene ledenvergadering met een lezing de onderlinge band tussen de leden te verstevigen.
Op dit moment heeft de vereniging 2 tuincomplexen in beheer. Een klein complex met ca. 6 tuinen aan de Harlingerweg en een groter complex met ca. 60 tuinen nabij het recreatiegebied Bloemketerp. Het complex Bloemketerp is optimaal gelegen en heeft behalve een goede bereikbaarheid ook een mooi zicht op de oude stadswallen van Franeker.

Tuin huren

Afbeelding bij tuin huren
Heb je zin (en tijd) om bij ons te komen tuinieren dan kun je je bij het bestuur aanmelden (zie contact). De vereniging beschikt over tuinen met afmetingen varierend van 70 m2 tot 150 m2.
De tuinhuur bedraagt € 0.19 per m2 per jaar. Als je lid wordt van de vereniging betaal je eenmalig inschrijfgeld van € 2,50 en een borg van € 25,00.
Als alle tuinen in gebruik zijn kan je er voor kiezen om op een wachtlijst geplaatst te worden.

Contact

Voor algemene informatie :
       Voor tuinverhuur :