Agenda jaarvergadering “de Trochsetters” 2013

Hierbij nodigt het bestuur van de Volkstuinvereniging ‘de Trochsetters’ u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering, die zal worden gehouden op Donderdag 21 november 2013 om 19:30 uur, in Hotel de Bleek, Stationsweg 1, Franeker.

Dhr. Heitman houdt deze avond een voordracht met als onderwerp ‘snoeien’ en beantwoordt allerlei vragen over tuinieren uit de zaal.

Bekijk hier de uitnodiging (PDF), inclusief bestelinformatie voor compost en het jaarverslag van de volkstuinvereniging ‘de Trochsetters’ over 2013.

Agenda 2013

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen jaarvergadering 2012
 • Jaarverslag secretaris
 • Jaarverslag penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming lid kascommissie
 • Leveranciers zaden en pootmateriaal
 • Gewenste activiteiten 2014
 • Rondvraag
 • Lezing Dhr. Heitman
 • Pauze met verloting
 • Sluiting

18. november 2013 by trochsetter
Categories: Van het bestuur, Vereniging | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *

*