Agenda jaarvergadering “de Trochsetters” 2014

Hierbij nodigt het bestuur van de Volkstuinvereniging ‘de Trochsetters’ u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering, die zal worden gehouden op Woensdag 26 november 2014 om 19:30 uur, in Hotel de Bleek, Stationsweg 1 (begane grond), te Franeker.

De heer Hein Hogenhuis uit Leeuwarden is uitgenodigd als spreker over het onderwerp ’bijen en bijen houden’. Ondersteund door licht- en klankbeelden biedt bioloog Hein Hogenhuis – docent bij de Friese afdeling van Nederlandse Bijenhouders Vereniging –  een fascinerend kijk in het leven van de bij. Natuurlijk is er ook aandacht voor de actuele problematiek rond bijen, en hoe wij als tuinders optimaal met deze nuttige insecten kunnen samenwerken. Bekijk hier de uitnodiging (PDF), inclusief bestelinformatie voor compost en het jaarverslag van de volkstuinvereniging ‘de Trochsetters’ over 2013.

Agenda 2014

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen jaarvergadering 2013
 • Jaarverslag secretaris
 • Jaarverslag penningmeester
 • Contributiebedragen 2015
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming lid kascommissie
 • Leveranciers zaden en pootmateriaal
 • Gewenste activiteiten 2015
 • Statuten en jaarvergadering
 • Rondvraag
 • Pauze met verloting
 • Lezing met beelden door Hein Hogenhuis
 • Sluiting

19. november 2014 by trochsetter
Categories: Van het bestuur, Vereniging | Tags: , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *

*