Agenda jaarvergadering “de Trochsetters” 2014

Hierbij nodigt het bestuur van de Volkstuinvereniging ‘de Trochsetters’ u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering, die zal worden gehouden op Woensdag 26 november 2014 om 19:30 uur, in Hotel de Bleek, Stationsweg 1 (begane grond), te Franeker.

De heer Hein Hogenhuis uit Leeuwarden is uitgenodigd als spreker over het onderwerp ’bijen en bijen houden’. Ondersteund door licht- en klankbeelden biedt bioloog Hein Hogenhuis – docent bij de Friese afdeling van Nederlandse Bijenhouders Vereniging –  een fascinerend kijk in het leven van de bij. Natuurlijk is er ook aandacht voor de actuele problematiek rond bijen, en hoe wij als tuinders optimaal met deze nuttige insecten kunnen samenwerken. Bekijk hier de uitnodiging (PDF), inclusief bestelinformatie voor compost en het jaarverslag van de volkstuinvereniging ‘de Trochsetters’ over 2013.

Agenda 2014

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen jaarvergadering 2013
 • Jaarverslag secretaris
 • Jaarverslag penningmeester
 • Contributiebedragen 2015
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming lid kascommissie
 • Leveranciers zaden en pootmateriaal
 • Gewenste activiteiten 2015
 • Statuten en jaarvergadering
 • Rondvraag
 • Pauze met verloting
 • Lezing met beelden door Hein Hogenhuis
 • Sluiting

19. november 2014 by trochsetter
Categories: Van het bestuur, Vereniging | Tags: , , , , | Leave a comment

Voordracht over snoeien door Dhr. Heitman

Fruittteelt

Snoei van kleinfruit

Snoei van Groot Fruit

Heesters

 

21. november 2013 by trochsetter
Categories: Tuinieren | Tags: | Leave a comment

Agenda jaarvergadering “de Trochsetters” 2013

Hierbij nodigt het bestuur van de Volkstuinvereniging ‘de Trochsetters’ u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering, die zal worden gehouden op Donderdag 21 november 2013 om 19:30 uur, in Hotel de Bleek, Stationsweg 1, Franeker.

Dhr. Heitman houdt deze avond een voordracht met als onderwerp ‘snoeien’ en beantwoordt allerlei vragen over tuinieren uit de zaal.

Bekijk hier de uitnodiging (PDF), inclusief bestelinformatie voor compost en het jaarverslag van de volkstuinvereniging ‘de Trochsetters’ over 2013.

Agenda 2013

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen jaarvergadering 2012
 • Jaarverslag secretaris
 • Jaarverslag penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming lid kascommissie
 • Leveranciers zaden en pootmateriaal
 • Gewenste activiteiten 2014
 • Rondvraag
 • Lezing Dhr. Heitman
 • Pauze met verloting
 • Sluiting

18. november 2013 by trochsetter
Categories: Van het bestuur, Vereniging | Leave a comment

Volkstuinen beschikbaar in Sexbierum

Bron: www.sexbierum-pietersbierum.nl

01. maart 2013 by trochsetter
Categories: Tuinieren | Tags: , , , , | Leave a comment

Nieuwsbrief voorjaar 2013

De voorjaars-nieuwsbrief van de volkstuinvereniging de Trochsetters, die eind februari 2013 bij de leden is bezorgd.

Nieuwsbrief de trochsetters voorjaar 2013

26. februari 2013 by trochsetter
Categories: Waar gaat dit over? | Leave a comment

Cursus fruitbomen enten – Fruit yn Fryslân

ENTCURSUS FRUITBOMEN – DE STICHTING FRUIT YN FRYSLAN (FYF) geeft elk voorjaar een aantal cursussen Fruitbomen enten, voor liefebbers en geïnteresseerden.
De cursussen worden gehouden op verschillende lokaties in Friesland. Fruitbomen dienen, om het gewenste ras te krijgen, veredeld te worden. Hiervoor bestaan diverse technieken en de bedoeling is dat de FYF instructie geeft hoe dit het beste kan gebeuren. Na deze cursus weet u hoe u zelf uw fruitboompjes kunt maken, de weg naar een aantrekkelijke hobby.
Het enthout van appel-, peren- en pruimen-rassen wordt gratis ter beschikking gesteld. Onderstammen zijn er vanaf 2 euro p.s.
Speciale entmessen (eenzijdig geslepen) zijn beperkt voorradig en kunnen voor de avond geleend worden, een mes voor 3 – 4 cursisten.
Ook heeft FYF een speciale aanbieding entmessen à Euro 20,- (Victorinox). Het is handig als u uw eigen snoei-schaar meeneemt.
De gemaakte boompjes kunnen direct (bij niet vriezend weer) geplant worden.

Als u wilt deelnemen aan de cursus, dan kunt u zich aanmelden door 15 euro over te maken op rekening 53 71 44 315 tnv Fruit Yn Fryslan. Bij de overschrijving vermeldt u in welke plaats u de cursus volgen wilt, en ook uw emailadres of telefoon nummer. U ontvangt dan alle informatie over de cursus lokatie. Vragen: 0561 499 326

CURSUS locaties 2013

 • SUMAR – 27 febr. woensdag 19.30 uur
 • APPELSCHA – 2 maart zaterdag 14.00 uur
 • HARLINGEN – 9 maart zaterdag 14.00 uur
 • BUITENPOST – 13 maart woensdag 19.30 uur
 • HEERENVEEN – 23 maart zaterdag 14.00 uur
 • OUDEHORNE – 27 maart woensdag 19.30 uur

08. februari 2013 by trochsetter
Categories: Waar gaat dit over? | Leave a comment

In memoriam: Jelle Buwalda

Op  6 augustus is  Jelle Wijnold Buwalda na een korte ziekte te Harlingen overleden.

Op vrijdag 10 augustus vindt de herdenkingsdienst plaats om 14.00 uur in de Martinikerk op de Breedeplaats 2 te Franeker, gelegenheid tot condoleren vanaf 13.30 uur in de kerk. De begrafenis is in Welsrijp.

 • Correspondentieadres: F. de Jongstraat 19, 8801 BH Franeker
 • Online condeleanceregister: betink.nl

Mensenlinq Jelle Buwalda

08. augustus 2012 by trochsetter
Categories: Van het bestuur | Leave a comment

In memoriam: Ulbe Bosch

Ulbe Bosch in volkstuin (foto 20 mei 2012)

Ulbe Bosch bij zijn volkstuin (foto 20 mei 2012)

 

FRANEKER  Op vrijdag 27 juli 2012 is Ulbe Bosch plotseling overleden. De heer Bosch was geliefd binnen onze volkstuinvereniging als een zeer actieve en deskundige tuinder met een uiterst betrokken en vriendelijke persoonlijkheid.

De herdenkingsdienst is op donderdag 2 augustus om 14.00 uur in de Zilverstraatkerk, Zilverstraat 36 te Franeker. Gelegenheid tot condoleren vanaf 13.30 uur in de kerk.

Correspondentieadres: G.A. Wumkesstrjitte 8, 8802 WB Franeker.

29. juli 2012 by trochsetter
Categories: Van het bestuur | Leave a comment

Welkom bij de Trochsetters

Bent u op deze website gekomen via de QR-code?

 

20. april 2012 by trochsetter
Categories: Vereniging, Waar gaat dit over? | Leave a comment

Nieuwsbrief voorjaar 2012

De voorjaars-nieuwsbrief van de volkstuinvereniging de Trochsetters, die in de laatste week van februari 2012 bij de leden is bezorgd. 

Nieuwsbrief de trochsetters voorjaar 2012

28. februari 2012 by trochsetter
Categories: Van het bestuur | Leave a comment

← Older posts